Hämeen virkistysalueyhdistys

Löydä luonto -hanke

Luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua lähdetään edistämään Hämeen virkistysalueyhdistyksen ensimmäisen hankkeen avuin. Löydä luonto -hankkeen aikana kehitetään luontokohteiden ja -reittien sekä luontopalveluiden löydettävyyttä digitaalisesti. Yhteisen alustan rakentamisella tuodaan luontokohteet ja -reitit yhteen matkailupalveluiden kanssa. Alusta edistää kieliversioiden avulla myös Kanta-Hämeen kansainvälistymistä ja tukee matkailutoimijoiden kasvua ja kehitystä.

Tavoitteena on, että jokainen löytää helposti tiedon Kanta-Hämeen upeista luontokohteista, luontoreiteistä sekä palveluista joita kohteissa on saatavilla.

Pitkospuut vievät metsän läpi suolle. On kesä ja puiden takaa pilkottaa valon kajastus.

Lisäksi hankkeessa lähdetään edistämään kuntien verkostoitumista ja yhteistyötä luontokohteiden ja reittien osalta.

Luontopalveluyrittäjien verkoston tavoitteena on vahvistaa yrittäjien välistä yhteistyötä ja edistää kasvun mahdollisuuksia.

Hankkeen avulla tuodaan tietoa luontokohteiden digitaalisen näkyvyyden kehittämisestä matkailuyrittäjille ja kuntiin.


Hankkeen kesto on 11 kuukautta: 1.2.2024-31.12.2024


Hanketoimija:
Hämeen virkistysalueyhdistys


Yhteistyökumppanina ja osarahoittajana:
Linnan kehitys
Riihimäen tilat ja kehitys
Forssan yrityskehitys

Hankkeen rahoittaa Hämeen liitto.