Virkistysalueet

Mäntysaaren virkistysalue Hämeenlinna

Mäntysaaren luonto on erityisen arvokas ja virkistysalueella on tärkeä merkitys rantojen suojelukohteena ja Hauhonselän selkävesien ranta- ja metsäluontoa edustavana saarikohteena. Virkistysalue sijoittuu Hauhonselän eteläosaan Hauhon taustaan Hämeenlinnan alueelle.

Alue käsittää 2 hehtaarin metsäisen saaren, jolla on puoli kilometriä luonnonrantaa. Alue on veneilyyn hyvin sopiva luonnonsatama. Saari ei sijoitu viitoitetun venereitin varrelle ja vastuu vesillä liikkumisesta ja rantautumisesta on veneenkäyttäjällä.

Saaressa on kaksi nuotiokehää, uimaranta, venepoijut ja saaren kiertävä ulkoilureitti. Lähin veneenlaskupaikka on Alvettulan kylässä.

Mäntysaari luontokohteena Hauhonselällä

Hauhonselän saarisessa eteläosassa sijaitsee parin hehtaarin kokoinen Mäntysaari. Saari on matalahko nousten vain noin 10 metriä Hauhonselän yläpuolelle ja maaperältään pääosin mannerjäätikön kerrostamaa kivistä moreenia.

Mäntysaaren kasvillisuus on enimmäkseen kuivan ja tuoreen kankaan kasvillisuutta siten että kuivempi kasvillisuus keskittyy saaren mäntyvaltaiseen, aurinkoiseen etelärinteeseen ja tuoreempi kasvillisuus pohjoisosan kuusi- ja lehtipuuvaltaisiin metsiin. Paikoin alueen kasvillisuudessa on rehevämpi, lehtomainenkin leima, mistä kertoo mm. käenkaalin runsaus sekä etenkin taikinamarjapensaat, vaikkakaan varsinaisia lehtoja saarella ei ole.

Monimuotoinen metsä

Mäntysaaren keski- ja pohjoisosien metsät ovat tästä syystä sekapuustoisia ja kerroksellisia – puita on monenlaisia ja monen kokoisia. Kulkijan silmään metsä saattaa olla ryteikköisen ja hoitamattoman näköistä, mutta esim. linnuille ja monille muille eläinlajeille tämänkaltainen monimuotoinen metsä on viihtyisä, joskaan ei ihmisen taloudellisiin tarkoituksiin paras mahdollinen. Mäntysaaren rannat ovat kivikkoisia ja rantakasvillisuudeltaan niukkia eli ympäröivä metsä ulottuu rantaan asti. Etenkin matalan vedenkorkeuden aikaan esim. saaren luoteiskärjessä voi kasvaa enemmänkin rantakasveja.

Lue lisää Hauhonselästä ja kalastusluvista Vanavavesikeskuksen verkkosivuilta (klikkaa tästä).

Kulkuyhteys Mäntysaareen

Mäntysaareen pääsee vain vesiteitse.

Julkiset kulkuneuvot: Mikäli sinulla on packraft tai pumpattava SUP-lauta, pääset saaren veneenlaskupaikalle julkisia kulkuneuvoja käyttäen. Veneenlaskupaikan lähelle pääsee linja-autolla Hämeenlinnasta. Lähin pysäkki on Alvettula E. Katso aikataulut Hämeenlinnan reittioppaasta (klikkaa tekstiä).

Pysäköinti ja veneenlaskupaikka: Vanhan Sillan tie 14, 14680 Hämeenlinna. Matkaa vesiteitse n.9 km.

Muistathan jäällä liikkuessasi jääturvallisuusetiketin. Voit katsoa sen viisaasti vesillä -verkkosivuilta (klikkaa tekstiä).

Tiedustelut/palaute: 03/ 621 2310

Alueen omistajat ovat Hämeenlinna, Hausjärvi, Hattula, Janakkala, Pälkäne ja Valkeakoski.

Alue on hankittu kuntien omistukseen vuonna 2003 EU:n tavoite 2 -ohjelman projektirahoituksella.

Pinta-ala: 2 hehtaaria
Osoite: Veneenlaskupaikka: Vanhan Sillan tie 14, 14680 Hämeenlinna
Palvelut:

Infotaulu, uimapaikka, kaksi nuotiokehää, saaren kiertävä polku ja veneen kiinnityspoijuja.